Vaccinering inför resa till Nya Zeeland
Vaccinering inför resa till Nya Zeeland

Vaccinering

Inför resan bör du kontrollera ditt grundskydd, det vill säga att du är vaccinerad mot difteri, stelkramp och polio. Även vaccinskyddet mot mässling, påssjuka, röda hund, kikhosta och Haemofilus
influenzae typ b (Hib) bör ses över, framförallt när det gäller barn. Vaccinering mot samtliga dessa
sjukdomar ingår i barnvaccinationsprogrammet. Dessutom bör du i samråd med din vaccinationsläkare överväga behov av vaccination mot influensa.

Om ni på vägen till Australien tänker stanna i länder i Asien bör ni rådfråga vaccinationsläkare om andra vaccinationer behövs för de länder ni tänker stanna i. Det kan även behövas malariaprofylax om du framförallt tänker besöka landsbygden. Om du åker på en jorden runt resa rekommenderas att du har ett internationellt gult vaccinations kort, för att visa vilka vaccinationer du har tagit. Om du har besökt ett land i till exempel Afrika eller Sydamerika som har gula febern så måste du kunna bevisa att du vaccinerat dig mot detta för att överhuvudtaget komma in i många andra länder. Andra vaccinationer som kan skrivas in i det gula kortet är Tyfoid, Japansk hjärninflammation, kolera, med flera. Dengue feber är en allt mer vanligt förekommande sjukdom som man får av myggor, det finns ännu ingen vaccination mot sjukdomen. Den är inte vanlig i Australien men under monsunperioden december-februari kan den uppkomma.

Tänk alltid på att kontakta professionell hjälp eller information om vilka vaccinationer du ska ta inför en resa långt bort. Läkarmottagningar, vårdcentraler och vaccinationscentraler får kontinuerliga uppdateringar från WHO om vilka smittor och sjukdomar som är aktuella.

www.soderhavsresor.se
Denna fiskeresan till Australien ger en unik chans till flugfångad marlin från sand...
www.soderhavsresor.se
En guldkantsresa till Australiens ikoner med femstjärniga boenden, högklassiga utfärder...
©2024 Res till Nya Zeeland